Db. border med maske  

  Masken finder du Her Mura PRO finder du Her

1. Åbn det billede du vil bruge.Jeg har valgt dette.

2. Start med at gøre billedet gøres sømløst i top og bund - jeg har brugt Mura Pro med disse indstillinger

3. Nu går jeg til 'Mask-Load from disk' og finder den msk. jeg vil lægge på og klikker Åbn. (Hvis du ikke kan se dit billede efter du har lagt masken på går du til 'Mask - Invert')og derefter 'Mask -Delete' og svarer *Ja' til den boks der kommer frem.

4. Nu vil jeg også have msk. i den anden side af billedet. Jeg går til Image - Rotate (Se indstillingerne på eksemplet her under)Nu er dit billede klar til at lægge msk. på i den anden side.

5. Gentag punkt3.

6 Billedet skal nu drejes tilbage igen 'Image - Rotate' men nu med markering i 'Left'

7. Lav en kopi af dit billede (SHIFT +D) Dette vil jeg bruge som den underste border så den resizer jeg så den bliver 50 px bredere ( højden skal ikke ændres)

8. Jeg gør nu det smalle billede aktivt og går til 'Edit - Copy' nu gør jeg det brede billede aktivt og går til 'Edit-Paste as new layer'

9.Inden jeg samler layerne lægger jeg en 'Drop Shadow' på hver enkelt layer. jeg har brugt disse indstillinger. Derefter Merge/Merge Visible

10. Nu vil jeg lægge borderen på en baggrund. Jeg har valgt at gøre det på denne måde. Gå til 'Image - Canvas Size'og skriv din nye vidde, husk at højden skal være den samme som den er på dit borderbillede. Se eksemplet.

 

11. Nu lægger jeg et nyt layer og fylder med farve eller texture, derefter'trækker' jeg dette layer så det ligger nederst. Meger/ Merge Visible.

Finish finale


Mail mig